דלג לתוכן עיקרי
20.34.02.63

השתתפות במשרד הבטחון ליום העצמאות

תקציב מאושר: 632,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות הסברה (תחת תחום מרכז ההסברה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות במשרד הבטחון ליום העצמאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪632,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?