דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות יח' המשרד בפעולות הסברה מיוחדות

20.34.02.43

-590,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות יח' המשרד בפעולות הסברה מיוחדות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-590,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?