דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב מרכז ההסברה הוא ₪13,905,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,949,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,350,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪25,299,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,948,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪9,990,000 (39.49%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,099,000 (4.34%)
  • רכש וקניות: ₪11,977,000 (47.34%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪19,814,454
תחת סעיף זה מוקצים 32.5 תקני כח אדם , ובנוסף 65 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?