דלג לתוכן עיקרי
20.33.04.63

הכנסות ערוץ 2

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הנהלה וכלליות (תחת תחום טלויזיה חינוכית בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות ערוץ 2 לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?