דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב הדפסת ספרי למוד והוצאות שיווק לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,231,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?