דלג לתוכן עיקרי
20.33.01.13

הכנסות ערוץ 1

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כח אדם (תחת תחום טלויזיה חינוכית בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ערוץ 1 לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?