דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טלויזיה חינוכית

20.33

148,149,000
בשנת 2014 תקציב טלויזיה חינוכית הוא ₪97,767,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪148,149,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪22,488,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪46,336,000 (31.28%)
  • רכש וקניות: ₪101,270,000 (68.36%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪88,042,017
תחת סעיף זה מוקצים 194 תקני כח אדם , ובנוסף 16 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?