דלג לתוכן עיקרי
20.32.05.50

אירועי ספורט מיוחדים ברשויות

תקציב מאושר: 1,311,000
תקנה תקציבית בתכנית מפעלי ספורט ואירועים (תחת תחום רשות הספורט בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב אירועי ספורט מיוחדים ברשויות הוא ₪1,382,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,311,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪741,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)