דלג לתוכן עיקרי
20.32.04

הכשרת מדריכים ומאמנים

תקציב מאושר: 14,452,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רשות הספורט בסעיף משרד החינוך והתרבות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב הכשרת מדריכים ומאמנים הוא ₪16,052,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,452,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪14,452,000 (100%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪16,276,916
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?