דלג לתוכן עיקרי
20.32.02.81

ארגון תחרויות ספורט בבתי"ס

תקציב מאושר: 34,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך גופני בבתיה"ס (תחת תחום רשות הספורט בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב ארגון תחרויות ספורט בבתי"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?