דלג לתוכן עיקרי
20.32.02.53

תחרויות וכנסי ספורט של בתי ספר - תמיכה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך גופני בבתיה"ס (תחת תחום רשות הספורט בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב תחרויות וכנסי ספורט של בתי ספר - תמיכה הוא ₪53,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪94,695
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)