דלג לתוכן עיקרי
20.31.20.52

מכללות אזוריות להשכלה גבוהה

תקציב מאושר: 20,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מוסדות להשכלה (תחת תחום תרבות תורנית, ופעולות בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב מכללות אזוריות להשכלה גבוהה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?