דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות משרד העבודה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,196,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?