דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב מועצה לתרבות האידיש הרשי והלאדינוי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?