דלג לתוכן עיקרי
20.31.03.48

מוסיקה-תזמורות מקהלות ומוסדות למוסיקה - תמיכה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהל התרבות (תחת תחום תרבות בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב מוסיקה-תזמורות מקהלות ומוסדות למוסיקה - תמיכה הוא ₪29,195,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪43,269,796
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)