דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב הפקות ושרותי הפקה לגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?