דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב תמיכות במוסדות תרבות הוא ₪335,799,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪353,606,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,269,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪354,875,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,720,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪314,159,000 (88.53%)
  • רכש וקניות: ₪32,416,000 (9.13%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪324,147,319
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?