דלג לתוכן עיקרי
20.31.01.46

שרות הפקה ןמכירות, זכויות שידור, חומר ארכיוני ועותקים לגורמי חוץ - הכנסות בביצוע הפקות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרות הסרטים (תחת תחום תרבות בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב שרות הפקה ןמכירות, זכויות שידור, חומר ארכיוני ועותקים לגורמי חוץ - הכנסות בביצוע הפקות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?