דלג לתוכן עיקרי
20.30.15.08

השתתפות משרד רוה"מ לתכנית ההתנתקות

תקציב מאושר: -1,300,000
תקנה תקציבית בתכנית שיפוצים והצטיידות בבי"ס (תחת תחום הסעות הצטיידות ופיתוח בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד רוה"מ לתכנית ההתנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?