דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מסעיף 13 - קואליציוני ש"ס

20.30.07.05

-3,000,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות מסעיף 13 - קואליציוני ש"ס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-4,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)