דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הסעות תלמידים התנתקות תנופה

20.30.05.52

-2,000,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות הסעות תלמידים התנתקות תנופה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?