דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד ראש הממשלה - התנתקות

20.30.05.49

-2,668,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,668,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-1,322,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)