דלג לתוכן עיקרי
20.29.15.18

הכנסות מהסעות וספקים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעיין החינוך התורני (תחת תחום חינוך עצמאי ומוכר בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מהסעות וספקים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?