דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות משכ"ד מכירות, מרפ"ד, ביטוח ורשויות מקומיות

20.29.15.16

-
בשנת 2006 תקציב הכנסות משכ"ד מכירות, מרפ"ד, ביטוח ורשויות מקומיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪-247,976
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)