דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הרווחה בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון

20.29.10.49

-5,000,000
בשנת 2013 תקציב השתתפות משרד הרווחה בתוכנית הלאומית לילדים בסיכון הוא ₪-5,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-2,012,607
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)