דלג לתוכן עיקרי
20.29.10.40

השתתפות משרד הביטחון - התנתקות

תקציב מאושר: -370,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מוכר אחר (תחת תחום חינוך עצמאי ומוכר בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הביטחון - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-370,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?