דלג לתוכן עיקרי
20.28.20.65

קרנות השתלמות למורי עי"ס

תקציב מאושר: 35,499,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך התישבותי ועלית בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב קרנות השתלמות למורי עי"ס הוא ₪22,141,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,499,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪28,249,397
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)