דלג לתוכן עיקרי
20.28.20.54

הכנסות מקרן הון חוזר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב הכנסות מקרן הון חוזר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?