דלג לתוכן עיקרי
20.28.19.47

מילגות לתלמידי החינוך התישבותי

תקציב מאושר: 5,790,000
תקנה תקציבית בתכנית שעורי עזר ופעולות טפוח (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב מילגות לתלמידי החינוך התישבותי הוא ₪5,790,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪11,183,569
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)