דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הצטיידות מעבדות לחטיבות הביניים

20.28.17.87

5,000
בשנת 2011 תקציב הצטיידות מעבדות לחטיבות הביניים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪103,005
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)