דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הביטחון - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,730,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?