דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביה"ס הממשלתי כדורי

20.28.13

5,992,000
בשנת 2014 תקציב ביה"ס הממשלתי כדורי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,992,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪42,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪47,992,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,293,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪27,400,000 (57.09%)
  • רכש וקניות: ₪20,592,000 (42.91%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪-549,429
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?