דלג לתוכן עיקרי
20.28.12.73

הכנסות בית הספר מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ביה"ס הממשלתי אשל (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות בית הספר מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?