דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב ביה"ס הממשלתי אשל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,884,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪33,055,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪34,939,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,716,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪22,000,000 (62.97%)
  • רכש וקניות: ₪12,939,000 (37.03%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,537,645
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?