דלג לתוכן עיקרי
20.28.11.75

הכנסות הכפר מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ביה"ס הממשלתי עין כרם (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות הכפר מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?