דלג לתוכן עיקרי
20.28.08.95

רזרבה להתייקרויות כללית

תקציב מאושר: 2,116,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בבתי ספר (תחת תחום חינוך התישבותי - תמיכה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,116,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?