דלג לתוכן עיקרי
20.28.06.32

הכנסות ממורים משותפים חט"ב וחט"ע

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך והוראה-שכר מורים (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות ממורים משותפים חט"ב וחט"ע לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?