דלג לתוכן עיקרי
20.28.06.32

הכנסות ממורים משותפים חט"ב וחט"ע

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חינוך והוראה-שכר מורים (תחת תחום חינוך התישבותי - תמיכה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממורים משותפים חט"ב וחט"ע לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?