דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות משרד החינוך באבטחה ובטחון הוא ₪-9,750,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?