דלג לתוכן עיקרי
20.28.04.66

הכנסות מאחזקת תלמידים לקידום החינוך

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת תלמידים בפנימיות (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות מאחזקת תלמידים לקידום החינוך לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?