דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב פעולות נוער חרדי הוא ₪48,464,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,500,000.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪56,088,731
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)