דלג לתוכן עיקרי
20.28.04.60

הכנסות מקליטת תלמידי החינוך החרדי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת תלמידים בפנימיות (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מקליטת תלמידי החינוך החרדי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?