דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב הכנסה מהוצאות קליטה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪-4,924,638
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)