דלג לתוכן עיקרי
20.28.04.56

מרכז הדרכה לעובדי פנימיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת תלמידים בפנימיות (תחת תחום חינוך התישבותי - תמיכה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מרכז הדרכה לעובדי פנימיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?