דלג לתוכן עיקרי
20.28.04.48

הכנסות מהורים בפנימיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת תלמידים בפנימיות (תחת תחום חינוך התישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מהורים בפנימיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?