דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב השתתפות משרד הדתות במכינות קד"ץ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-6,800,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪-3,400,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)