דלג לתוכן עיקרי
20.27.09.91

השתתפות מסעיף הוצאות שונות

תקציב מאושר: -2,268,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות מסעיף הוצאות שונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,268,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?