דלג לתוכן עיקרי
20.27.09.48

השתתפות בבעלויות חינוך בכיתות י"ג - י"ד תש"ס - 5,167 תלמידים

תקציב מאושר: 41,516,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות בבעלויות חינוך בכיתות י"ג - י"ד תש"ס - 5,167 תלמידים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪41,516,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?