דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בשכר מורים בחינוך ההתיישבותי

20.27.09.45

8,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות בשכר מורים בחינוך ההתיישבותי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?