דלג לתוכן עיקרי
20.27.09.41

שכר לימוד חטיבה עליונה לרשויות ובעלויות תשס"ט-320,750 תלמידים 580,817 ש"ש תש"ע-320,750 תלמידים 580,817 ש"ש

תקציב מאושר: 4,276,425,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר לימוד על יסודי (תחת תחום חינוך על יסודי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב שכר לימוד חטיבה עליונה לרשויות ובעלויות תשס"ט-320,750 תלמידים 580,817 ש"ש תש"ע-320,750 תלמידים 580,817 ש"ש הוא ₪4,200,142,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,276,425,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?